Začněte tady a teď –  teď to rozmluvíme, německy!


Skupinové a individuální kurzy

Kurzy pro všechny věkové kategorie probíhají v našich prostorech, které jsme připravili jen pro Vás a to tak, abyste se cítili dobře a mohli přirozeně proniknout do tajů německého jazyka.

  • září-leden
  • únor-červen

v malých skupinkách 4–8 osob

na všech úrovních A1-C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (zkr. SERR). V případě zájmu Vás připravíme na mezinárodně uznávané zkoušky.

Rozřazovací testy naleznete na našich stránkách.

Do kurzu se můžete zapsat i kdykoliv v průběhu roku, je-li v kurzu volné místo. Cena kurzu je pak ponížena poměrnou částí.

Individuální výuka probíhá dle Vaší volby.