Wer auf andere Leute wirken will, der muss erst einmal in ihrer Sprache mit ihnen reden. Kurt Tucholsky

Kdo chce působit na jiné lidi, musí s nimi nejprve mluvit jejich jazykem.

 

Große Veränderungen in unserem Leben können eine zweite Chance sein. Harrison Ford

Velké změny v našem životě mohou být druhou šancí.

 

Das Gestern ist fort – das Morgen nicht da. Leb‘ also heute! Pythagoros von Samos

Včerejšek je pryč – zítřek tu není. Žij tedy dnes!

 

Du kannst dein Leben nicht verlängern noch verbreitern, nur vertiefen. Gorch Fock

Svůj život nemůžeš prodloužit ani rozšířit, jen prohloubit.

 

Erfahrungen vererben sich nicht – jeder muss sie allein machen. Kurt Tucholsky

Zkušenosti se nedědí – každý si je musí udělat sám.

 

Wenn wir Freude am Leben haben, kommen die Glücksmomente von selber. Ernst Ferstl

Pokud máme radost ze života, přijdou momenty štěstí samy.

 

Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Mahatma Gandhi

Buď ty sám změnou, kterou si přeješ pro tento svět.