Vážná či vtipná témata v německém jazyce – německá konverzace na jakékoliv téma.

Rozvoj slovní zásoby, opakování frází a gramatických struktur v rámci řízené konverzace nebo diskuze ve volné konverzaci.

 

Soll die Schulpflicht auch für Gummibärchen gelten?

Sollen Fernsehnachrichten gesungen werden?

Soll Frankreich mit Käse überbacken werden?

 

Welches Thema findest du interessant?

Mach deinen Themenvorschlag auf unserer Facebook-Fanpage!